Stilte

‘het is goed om in de wereld te zijn maar laat de wereld niet in jou zijn’

Het is een misverstand te denken dat stilte de afwezigheid van geluid is. Stilte gaat met alles samen, dus ook met geluid en beweging. Stilte is een woord voor iets dat niet uitgedrukt kan worden. Dat komt omdat het allesomvattend is, het heeft geen begin en ook geen einde. Het is onbegrensd, dus bewegingloos. Stilte is (altijd en overal)!

Het eerder genoemde misverstand heeft betrekking op ons gewaarzijn. We zijn ons de stilte meestal niet gewaar/bewust. Er is geen bewuste verbinding mee, omdat onze aandacht gevangen is (identificatie/vereenzelviging) in wat zich aan ons voordoet. Dat wat zich aan ons voordoet is per definitie in beweging waardoor de alles omvattende stilte niet (voor) waar (!) genomen wordt. Als we vereenzelvigd zijn met een beweging kan de stilte niet worden waar genomen. Iets voor Waar nemen kan uitsluitend vanuit de Stilte.

De mens zou geen beweging of geluid, ook al is het onbewust, kunnen opmerken als ‘de toetssteen/het referentiekader’ niet stil zou zijn. Stilte is één van de woorden waarmee wordt aangeduid wat een mens is. De stilte is volledig. Vol omdat het alles omvat en leeg omdat het in Zichzelf niets toont. De stilte zelf is zonder wensen J. Dat geldt ook voor de woorden Liefde, Waarheid, Weten, Zijn, en dergelijke. Dit zijn woorden voor begrippen die potentieel aanwezig zijn. Ze kunnen uitsluitend gekend worden wanneer ze zich in een bewuste handeling tonen.

Als we iets in onze nabijheid (dat per definitie beweging is) niet opmerken dan komt dat omdat we heel diep geïdentificeerd zijn met iets wat ons in beslag neemt. Dat noemen we afwezigheid. Af van dat wat je bent, het Wezen. Het wordt ook (mentale) slaap genoemd (‘ontwaak, ontwaak’).

 Vaak wordt mensen geadviseerd om ‘stil te worden’. Het punt is echter dat de mens al stil is, het is wat hij is. Hij kan en hoeft het om die reden niet te worden. De kans is groot dat het ego het advies oppakt en gaat doen alsof. Het is beter om het advies ‘stil te worden’ te vervangen door: “herinner je wat je bent”. Probeer dan de toevoeging Stilte, Waarheid, Liefde, en dergelijke achterwege te laten. Deze toevoegingen verhinderen de verdieping. Hoe tot werkelijke verdieping te komen, kan niemand je leren, of zoals Osho zegt: ‘het is een slag’.

Johan Schoots