Stilte

‘het is goed om in de wereld te zijn maar laat de wereld niet in jou zijn’ Het is een misverstand te denken dat stilte de afwezigheid van geluid is. Stilte gaat met alles samen, dus ook met geluid en…

Thuis

In de diepten van de diepte waar geen diepte meer is getuigenis zonder getuige woorden zonder betekenis. In de klank van de ruimte herken ik mijn naam dat wat ik verzuimde komt nu tot bestaan. De oppervlakte verdwenen van alle…

Toelaten

Loslaten is een staat. Een staat wordt gekenmerkt door bewegingloosheid omdat het allesomvattend is. Aan een beweging gaat een wens vooraf. Wanneer je in een allesomvattende staat verkeert, wat zou er dan gewenst moeten worden? De voorwaarde voor beweging is…

Realisatie

Realisatie als in het maanlandschap de zon doorbreekt verwondering de plaats inneemt van angst bezitten verheven wordt tot genieten van toekomst geen andere naam voor verleden is dan zal de wereld niet meer van de wereld zijn