MEDITATIE (vervolg op ‘Volledig’)

MEDITATIE (vervolg op ‘Volledig’)

Ieder mens wil tot meditatie komen. Onder meditatie wordt de staat van de ‘volledige mens’ verstaan (zie ‘Volledig’). Deze wens om tot meditatie te komen, krijgt o.a. vorm in het nastreven van wensen als: ‘ik wil tevreden zijn, ik wil…

Volledig

Volledig

De mate van je gewaarzijn wordt bepaald door de ruimte die je jezelf toestaat in de oneindigheid. De ruimte die je jezelf toestaat kennen we als geest en die ruimte wordt bepaald door je zelfbeeld. De geest werkt als een…