DAT is wat je bent.

Als we zeggen dat we iets begrijpen dan zeggen we dat we het kennen. Een ander woord voor begrijpen is vatten of omvatten. Om iets te kennen moet het dus ‘omvat/begrepen’ kunnen worden. Dat betekent dat dat wat kent groter…

HERINNEREN

HERINNEREN

Als iemand ons vraagt ‘Hoeveel is drie maal vier?’ dan zullen de meesten zonder aarzeling ‘Twaalf.’ antwoorden. Waar komt dat antwoord vandaan? ‘Uit het geheugen’, zult u zeggen en dat klopt ook. Maar hoe is het daar gekomen en hoe…

MEDITATIE (vervolg op ‘Volledig’)

MEDITATIE (vervolg op ‘Volledig’)

Ieder mens wil tot meditatie komen. Onder meditatie wordt de staat van de ‘volledige mens’ verstaan (zie ‘Volledig’). Deze wens om tot meditatie te komen, krijgt o.a. vorm in het nastreven van wensen als: ‘ik wil tevreden zijn, ik wil…

Volledig

Volledig

De mate van je gewaarzijn wordt bepaald door de ruimte die je jezelf toestaat in de oneindigheid. De ruimte die je jezelf toestaat kennen we als geest en die ruimte wordt bepaald door je zelfbeeld. De geest werkt als een…

Stilte

Stilte

‘het is goed om in de wereld te zijn maar laat de wereld niet in jou zijn’ Het is een misverstand te denken dat stilte de afwezigheid van geluid is. Stilte gaat met alles samen, dus ook met geluid en…

Thuis

Thuis

In de diepten van de diepte waar geen diepte meer is getuigenis zonder getuige woorden zonder betekenis. In de klank van de ruimte herken ik mijn naam dat wat ik verzuimde komt nu tot bestaan. De oppervlakte verdwenen van alle…

Toelaten

Toelaten

Loslaten is een staat. Een staat wordt gekenmerkt door bewegingloosheid omdat het allesomvattend is. Aan een beweging gaat een wens vooraf. Wanneer je in een allesomvattende staat verkeert, wat zou er dan gewenst moeten worden? De voorwaarde voor beweging is…

Realisatie

Realisatie

Realisatie als in het maanlandschap de zon doorbreekt verwondering de plaats inneemt van angst bezitten verheven wordt tot genieten van toekomst geen andere naam voor verleden is dan zal de wereld niet meer van de wereld zijn

Weet wat je zegt en zeg wat je weet (loslaten)

Weet wat je zegt en zeg wat je weet (loslaten)

Als woorden spreken dan drukken ze het begrip uit waarop ze gebaseerd zijn. Om woorden te laten spreken zijn mensen nodig. Mensen zijn, over het algemeen, het begrip dat door de woorden wordt uitgedrukt vergeten (Babylonische spraakverwarring). Om woorden te…

Gedicht: Verwondering

Gedicht: Verwondering

Verwondering kun je niet hebben Verwondering staat dat niet toe Verwondering kun je niet pakken Verwondering maakt je niet moe Verwondering kun je niet hebben Verwondering komt onverwacht Verwondering is even het kind zijn Verwondering geeft je weer kracht Verwondering…