Als we zeggen dat we iets begrijpen dan zeggen we dat we het kennen. Een ander woord voor begrijpen is vatten of omvatten. Om iets te kennen moet het dus ‘omvat/begrepen’ kunnen worden. Dat betekent dat dat wat kent groter…

HERINNEREN

Als iemand ons vraagt ‘Hoeveel is drie maal vier?’ dan zullen de meesten zonder aarzeling ‘Twaalf.’ antwoorden. Waar komt dat antwoord vandaan? ‘Uit het geheugen’, zult u zeggen en dat klopt ook. Maar hoe is het daar gekomen en hoe…

MEDITATIE (vervolg op ‘Volledig’)

Ieder mens wil tot meditatie komen. Onder meditatie wordt de staat van de ‘volledige mens’ verstaan (zie ‘Volledig’). Deze wens om tot meditatie te komen, krijgt o.a. vorm in het nastreven van wensen als: ‘ik wil tevreden zijn, ik wil…

Volledig

De mate van je gewaarzijn wordt bepaald door de ruimte die je jezelf toestaat in de oneindigheid. De ruimte die je jezelf toestaat kennen we als geest en die ruimte wordt bepaald door je zelfbeeld. De geest werkt als een…